ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ     Σ ύ ρ ο υ
Επικοινωνία
Λιβάδια-Μάννα, Σύρος, Τ.Κ. 84100
Τηλέφωνο: 22810-79396
Fax: 22810-88463
Email: plinetky@sch.gr
Ιστοσελίδα: http://keplinetkyk.mysch.gr/

Προσωπικό
Υπεύθυνος
Τζιμόπουλος Νικόλαος, κλ.ΠΕ19

Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Κυκλάδων
Λάππας Ιωάννης,κλ.ΠΕ20

Συνεργάτες
Αυγέρης Γεώργιος, κλ.ΠΕ19,
Μπούσιου Θεόδωρος, κλ.ΠΕ19

 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ    Σ α ν τ ο ρ ί ν η ς
Επικοινωνία

Σαντορίνη, Τ.Κ. 84700
Τηλέφωνο: 22860-27191
Email: ipoulis@gmail.com

Προσωπικό
Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Κυκλάδων
Πούλης Ηλίας, κλ.ΠΕ19