Αιτήσεις για την πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων που καλούνται με την ως άνω απόφαση υποβάλλουν την αίτηση-δήλωσή τους αποκλειστικά σε μία οποιαδήποτε Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Όσοι ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένοι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ή είναι εγγεγραμμένοι αλλά έχουν διοριστεί ήδη αλλού κάνοντας «χρήση» αυτών των πινάκων, βλ. την εγκύκλιο), και, επομένως δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση.

Στην εγκύκλιο ορίζονται τα κενά, βάσει των οποίων θα γίνουν οι διορισμοί στις περιοχές των Κυκλάδων.

Σημειώνεται ότι τα κενά αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες της περιοχής διορισμού. Μετά το διορισμό τους, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να κάνουν αίτηση για την οριστική τους τοποθέτηση σε κενά που θα καθορίσει το υπηρεσιακό συμβούλιο.

(151) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...