ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις τελευταίες ώρες το online σύστημα μεταθέσεων έχει «κολλήσει» και ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι: «Δεν είναι ενημερωμένη η μονάδα του προσωπικού σας φακέλου και έτσι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της εφαρμογής. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση της οργανικής σας θέσης για να το διορθώσει».

Το ίδιο μήνυμα βγαίνει είτε κάποιος/α έχει ολοκληρώσει ήδη την αίτησή του είτε την έχει σε εκκρεμότητα. Επειδή το πρόβλημα έγκειται στην λειτουργία του συστήματος κι όχι στην εκάστοτε ΔΔΕ, παρακαλούμε για την κατανόησή σας, μέχρι αυτό να αποκατασταθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ.

Υπευνθυμίζουμε ότι κάθε δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο για την μοριοδότηση (π.χ. εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, οικογενειακή κατάστασης), ακόμα και για τις αιτήσεις βελτίωσης/ οριστικής τοποθέτησης, θα πρέπει έχουν εκδοθεί εντός τριμήνου.  Συνεπώς παρακαλούμε όποιος/α έχει εκκρεμότητα ως προς αυτό, να αποστείλει εντός προθεσμίας (01-03-17) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην εγκύκλιο, για να μπορέσει η υπηρεσία να μοριοδοτήσει τα εν λόγω κριτήρια.

(365) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...