Επείγουσα ενημέρωση για αναπληρωτές 04-07-2017

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχουν αποσταλεί στις 03-07-2017 στις σχολικές μονάδες.

Οι βεβαιώσεις για τους αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ (Εξατομικευμένη, Εξειδικευμένη, Δομές, ΠΕΠ-Εξειδικευμένη) θα αποσταλούν σήμερα 04-07-2017 στα σχολεία.

Όσον αφορά στη βεβαιώση για τον ΟΑΕΔ, σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://dide.kyk.sch.gr/apps/oik/b/xxxxxxxxx.pdf όπου xxxxxxxxx είναι ο ΑΦΜ του αναπληρωτή. Επισημαίνεται ότι στην παραπάνω βεβαίωση υπάρχουν και τα ένσημα του Μαΐου 2017. Η Υπηρεσία μας έχει δηλώσει ηλεκτρονικά τα ένσημα του Μαΐου την 1/7/2017 και πολύ σύντομα θα εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.

Πληροφορίες: 2281087979

(1088) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...