Εγγραφή στα σεμινάρια ΤΠΕ (Moodle) για το σχολικό έτος 2016-17

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων υλοποιεί το σχολικό έτος 2016-2017 εξ’ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης με αντικείμενο την Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν στα σεμινάρια θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους από την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 έως και την Κυριακή 15 Ιουνίου 2016 στην διεύθυνση http://bit.ly/epyna.

Συνημμένο: Ανακοίνωση για εγγραφή στα σεμινάρια ΤΠΕ

(246) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...