Εγκύκλιος μεταθέσεων και οδηγίες

Δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2017-2018

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μετάθεσης (οριστικής, βελτίωσης και μετάθεσης): 20-11-2017.

Θα θέλαμε να τονίσουμε τα παρακάτω (όλες οι αλλαγές που επήλθαν φέτος σε σχέση με την διαδικασία που τηρήθηκε πέρσι επισημαίνονται στην αρχή του κειμένου):

  1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ (δεν έχουν οργανική θέση) υποχρεούνται να κάνουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Όσοι/ όσες θέλουν να κάνουν και αίτηση για μετάθεση, θα πρέπει να κάνουν δύο αιτήσεις (μια μετάθεσης με προτιμήσεις και μια οριστικής τοποθέτησης χωρίς προτιμήσεις). Όσοι/ όσες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη οργανική θέση και θέλουν να κάνουν αίτηση για βελτίωση και μετάθεση, πρέπει επίσης να κάνουν δύο διαφορετικές αιτήσεις.
  2. Οι αποσπαμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό που είναι στο τελευταίο έτος απόσπασης και είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ επίσης οφείλουν να αιτηθούν οριστικής τοποθέτησης.
  3. αλλαγή_Μετά την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016(Α΄ 159) τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 16, κεφ. Γ. παρ. 9 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) και ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και εξής, δεν διατηρούν την οργανική τους θέση. Συνεπώς όσοι εκπαιδευτικοί πήραν φέτος απόσπαση στο εξωτερικό χάνουν την οργανική τους και κατά το τελευταίο έτος της απόσπασης θα πρέπει να κάνουν αίτηση τοποθέτησης για οριστική θέση.
  4. τα δικαιολογητικά (εντοπιότητα, δικαιολογητικά συνυπηρέτησης, φοίτηση, οικογενειακής κατάστασης κ.α.) θα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα) στην διεύθυνση: maina@sch.gr μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2017.
  5. αλλαγή_Κατ΄εξαίρεση  η ληξιαρχική πράξη για νεογέννητο τέκνο και δικαιολογητικά από όσους έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας – εφόσον οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης– μπορεί να υποβληθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018.
  6. δικαιολογητικά ένταξης σε ειδική κατηγορία μετάθεσης (από Υγειονομική επιτροπή μόνο) μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – πλην της περίπτωσης ασθένειας ιδίου, θα στέλνονται κατ’ ευθείαν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. ταχυδρομικώς, με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ΚΕΠΑ ή τα πιστοποιητικά πολυτεκνίας θα καταχωρίζονται στην αίτηση τα πεδία: «Αριθμ. Επιτροπής» και Αριθμ. Μητρώου ΚΕΠΑ», και αντίστοιχα ο αριθμός βεβαίωσης ΑΣΠΕ, και δεν θα αποστέλλονται.
  7. αλλαγή_δικαιολογητικά συζύγων δικαστικών (βεβαίωση εργασίας και έγγραφο που να προσδιορίζεται η περιφέρεια αρμοδιότητας δικαστηρίου του/της συζύγου τους) θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (https://mydocs.minedu.gov.gr/)
  8. αλλαγή_τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων για τα Μουσικά/ Καλλιτεχνικά/ Διαπολιτισμικά/ Πειραματικά και για την Ειδική Αγωγή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (https://mydocs.minedu.gov.gr/), ενώ
  9. για την μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης για την Ειδική Αγωγή τα δικαιολογητικά θα στέλνονται στη ΔΔΕ Κυκλάδων (maina@sch.gr)

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία/ διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη ΔΔΕ Κυκλάδων αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΥΠΠΕΘ (https://teachers.minedu.gov.gr).

Υπευνθυμίζουμε ότι κάθε δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο για την μοριοδότηση (π.χ. εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, οικογενειακή κατάστασης), ακόμα και για τις αιτήσεις βελτίωσης/ οριστικής τοποθέτησης, θα πρέπει έχει εκδοθεί εντός τριμήνου.

(842) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...