Εγκύκλιος μεταθέσεων 2016-17

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μετάθεσης (οριστικής, βελτίωσης και μετάθεσης): 28-02-2017.

Επί των αλλαγών που εντάχθηκαν για πρώτη φορά φέτος στη διαδικασία των μεταθέσεων, θα θέλαμε να τονίσουμε τα παρακάτω:

  1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ (δεν έχουν οργανική θέση) υποχρεούνται να κάνουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Όσοι/ όσες θέλουν να κάνουν και αίτηση για μετάθεση, θα πρέπει να κάνουν δύο αιτήσεις (μια μετάθεσης με προτιμήσεις και μια οριστικής τοποθέτησης χωρίς προτιμήσεις).
  2. όσοι/ όσες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη οργανική θέση και θέλουν να κάνουν αίτηση για βελτίωση και μετάθεση, πρέπει επίσης να κάνουν δύο διαφορετικές αιτήσεις.
  3. όσοι/ όσες έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά με το κάλεσμα της υπ’ αρ. πρωτ. 213318/E1/13-12-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεν χρειάζεται να τα ξαναϋποβάλλουν
  4. τα δικαιολογητικά που αφορούν στην συνυπηρέτηση θα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα) στην διεύθυνση: maina@sch.gr
  5. λοιπά δικαιολογητικά που δεν έχουν ήδη υποβληθεί ή που θα προκύψουν κατά το χρονικό διάστημα των αιτήσεων (έως 28/02/17) θα αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά στην παραπάνω ηλ. διεύθυνση
  6. δικαιολογητικά ένταξης σε ειδική κατηγορία μετάθεσης (από Υγειονομική επιτροπή μόνο) μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης – πλην της περίπτωσης ασθένειας ιδίου, θα στέλνονται κατ’ ευθείαν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. ταχυδρομικώς, με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ΚΕΠΑ ή τα πιστοποιητικά πολυτεκνίας θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά, και δεν θα αποστέλλονται.
  7. δικαιολογητικά συζύγων δικαστικών (βεβαίωση εργασίας και έγγραφο που να προσδιορίζεται η περιφέρεια αρμοδιότητας δικαστηρίου του/της συζύγου τους) θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (protocol@minedu.gov.gr)
  8. τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων για τα Μουσικά/ Καλλιτεχνικά/ Διαπολιτισμικά/ Πειραματικά και για την Ειδική Αγωγή θα αποστέλλονται επίσης στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (protocol@minedu.gov.gr), ενώ
  9. για την μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης για τα Μουσικά/ Καλλιτεχνικά/ Διαπολιτισμικά/ Πειραματικά και για την Ειδική Αγωγή τα δικαιολογητικά θα στέλνονται στη ΔΔΕ Κυκλάδων (maina@sch.gr)

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία/ διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ίδιο mail.

 

(485) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...