Ε.Κ.Φ.Ε.

Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΥΡΟΥ

Κωνσταντινίδου Καλλιόπη, κλ. ΠΕ04.04Τηλεφωνο :22810-85173

 

Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΑΞΟΥ

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, κλ. ΠΕ04.01Τηλέφωνο:22850-22079

 

Ε.Κ.Φ.Ε.  ΘΗΡΑΣ

Μπρες Αλέξιος, κλ.ΠΕ04.01Τηλέφωνο : 22860-23858

Ιστοσελίδα : http://blogs.sch.gr/3ekfekyk/

 

Ε.Κ.Φ.Ε. ΑΝΔΡΟΥ

Πιάγκος Λεωνίδας, κλ.ΠΕ04.05Τηλέφωνο : 22820-22288