Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

 

Μάινα  Μαρία

Προϊστάμενη Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων
Τηλ. : 22810-88019 (εσωτ. 42)

Φαξ: 22810-88376

Αρμοδιότητες:

* Συντονισμός-Εποπτεία του Τμήματος.
* Πληροφορίες και εποπτεία για προϋπηρεσίες-μεταθέσεις.
* Νομοθεσία σε θέματα διοίκησης.
* Θέματα Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού.
* Υποτροφίες.
* Δικαστικές αγωγές.
* Πρόσληψη εκπαιδευτικών Ιδιωτικών σχολείων.
* Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών εκπαιδευτικών προς διορισμό.

* Συντάξεις (καταχώριση ΔΑΥΚ).

* Χορήγηση ΜΚ μονίμων εκπαιδευτικών.

Νικολοπούλου Σταυρούλα

Τηλ. :22810-83898

Φαξ: 22810-88376

email: mail@dide.kyk.sch.gr

Αρμοδιότητες:

* Υπεύθυνη αναπληρωτών- ωρομισθίων (προσλήψεις, απολύσεις, προϋπηρεσίες, αρχείο).
* Χειρισμός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
* Σύνταξη βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
* Γραμματειακή υποστήριξη.
* Στατιστικά στοιχεία εκπαιδευτικού προσωπικού.

* Προϋπηρεσίες μόνιμων εκπαιδευτικών

* Διαχείριση e-mail υπηρεσίας.
* Μεταθέσεις- αποσπάσεις- τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών.
* Χειρισμός e- data.
* Χειρισμός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
* Γραμματειακή Υποστήριξη.

* Άδειες κύησης- λοχείας- ανατροφής.
* Κανονικές- αιμοδοτικές άδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

* Αναρρωτικές άδειες, ειδικές άδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
* Ενημέρωση ατομικών φακέλων εκπαιδευτικών.
* Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος.
* Χειρισμός e- data.

Ολπασιάλη Ελένη

Τηλ. :22810-83898

Φαξ: 22810-88376

email: mail@dide.kyk.sch.gr

Αρμοδιότητες:

* Διαχείριση πρωτοκόλλου-διεκπεραίωσης-αρχείου υπηρεσίας.
* Έκδοση βιβλιαρίων υγείας.
* Δικαιολογητικα νοσηλείας.
* Γραμματειακή υποστήριξη.
* Σύνταξη βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
* Φωτοτυπίες-Διεκπεραίωση
* Λειτουργικά.