Μισθοδοσία

Οικονομικά Θέματα

Τηλ.: 2281087979
Φαξ:
22810-88376
e-mail: oikthe@dide.kyk.sch.gr

 

Mισθολόγιο (Ν.4354/2015), ισχύει από 1-1-2016

ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ (Εγκύκλιος εφαρμογής)

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (από τη σελίδα του Γ.Λ.Κ)

 

Παροχή οδηγιών από το Γ.Λ.Κ. για την ορθή κατάταξη αναπληρωτών στα κλιμάκια του Ν.4354/2015

Αφορά όλους τους αναπληρωτές με πρόσληψη πριν και μετά την 1/1/2016.

Δείτε την εγκύκλιο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ., εδώ.

 

 

Για βεβαίωση αποδοχών απευθυνθείτε στο σχολείο οργανικής/προσωρινής τοποθέτησης.

 

 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό σχολείο μετά τις 8-12-2014 (έναρξη ισχύος του Ν.4310/2014, άρθρο 97).

 

Έγγραφο από το Γ.Λ.Κ. σχετικά με την αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου (18-10-2012) και σχετικό έγγραφο Υπ. Παιδείας (28-03-2013)

 

Αποζημίωση ωρομίσθιων εκπαιδευτικων: Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Γ.Λ.Κ. ο τύπος υπολογισμού είναι:

Ωρομίσθιο = (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) / 87,5  έως 21/6/2013: π.χ. για Κυκλάδες, ωρομίσθιος κατηγορίας ΠΕ με Μ.Κ. ΣΤ-0: (1092 βασικός + 100 περιοχής) / 87,5 =  13,62.

Το 87,5 προκύπτει: (25 ημέρες εργασίας / 6 ημέρες ανά εβδομάδα) * 21 (υποχρεωτικό ωράριο Δευτεροβάθμιας για κατηγορία ΠΕ).

Από 1/9/2013: Ωρομίσθιο = (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ δηλαδή 1092 βασικός ΣΤ-0 + 100 επίδομα περιοχής) / 95,83 = 12,44 μεικτά (πληρωτέο περίπου 10,26 ευρώ ανά ώρα)

Το 95,83 προκύπτει: (25 ημέρες εργασίας / 6 ημέρες ανά εβδομάδα) * 23 (υποχρεωτικό ωράριο Δευτεροβάθμιας για κατηγορία ΠΕ.

Στις μηνιαίες αποδοχές προσθέτουμε τυχόν επίδομα οικογενειακής παροχής (50-70-120 κλπ).

Υπάρχει διαφοροποίηση στην κατηγορία ΤΕ, στο υποχρεωτικό ωράριο (24 ώρες) και στο βασικό μισθό (1037): 11,37 μεικρά (πληρωτέο περίπου 9,38 ευρώ ανά ώρα).

Παρακράτηση ετήσιας συνδρομής Ένωσης Ελλήνων Χημικών από τους εκκαθαριστές αποδοχών.

 

Mισθολόγιο (Ν.4024/2011), ισχύει από 1-11-2011 έως 31-12-2015

Εγκύκλιοι Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:// /και σχετική γνωμοδότηση από το Ν.Σ.Κ.

Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών:/Νόμος 4047/2012 (σελίδα 4).

Εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας://(3-6-2013, παραμένει σε ισχύ η 134780/Δ2/30-11-2011).

Το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών καταβάλλεται στις Κυκλάδες, σχετικα: οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4354/2015, του άρθρου 30, παρ. 2 του Ν.4024/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 4β του Ν.3205/2003 και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30-10-1992 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 667/Β΄/11-11-1992).

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:/τροποποίηση (14-04-2014)//Υπολογισμός προϋπηρεσίας αναπληρωτών κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας.

Κράτηση σε περίπτωση απεργίας: (Μεικτές αποδοχές + συντάξιμη εργοδοτική εισφορά)/25
π.χ. Βασικός Μισθός: 1092, Επίδομα περιοχής: 100, ΤΕΑΔΥ εργοδότη: 41,96. Κράτηση: 1233,96/25=49,36.

Δικαίωμα περίθαλψης κατά τη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών:1ο έγγραφο/2ο έγγραφο ΕΟΠΥΥ – Περιφερειακή Διεύθυνση Ν. Κυκλάδων: Αγ. Γεωργίου, 5 Ερμούπολη, Τηλ: 2281088669.Υπόδειγμα αίτησης ασφαλισμένου ΕΟΠΥΥ για πληρωμή δαπανών υγείας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ: (ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/30)*(ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ/30)*2. Για κάθε ημέρα κανονικής άδειας αφαιρούνται 15 ημέρες στον παραπάνω τύπο από τις «ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Δηλαδή είναι 2 ημερομίσθια (αποδοχές/30) ανά μήνα εργασίας (ημέρες εργασίας/30).

Χρήσιμα έντυπα

Χρήσιμες Συνδέσεις

Νέα ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με συντάξεις και μισθοδοσία.

Εγκύκλιος εφαρμογής του Ν.3865/2010 (συντάξεις).

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου.

Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Συμεωνίδης Ευθύμιος, ΠΕ20                                 

Τηλ: 22810-87979

Αρμοδιότητες

Μισθοδοσία μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών τακτικού προϋπολογισμού.
Υπεύθυνος ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Α.Π.Δ. (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) Ι.Κ.Α.

Χειριστής MySchool

 

Βαρούτσος Ηλίας, ΠΕ03

Τηλ: 22810-87979

Αρμοδιότητες

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών Ε.Σ.Π.Α. και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Κορφιάτη Ειρήνη, ΤΕ1 Διοικ.

Τηλ: 22810-87960

Αρμοδιότητες

* Υπερωρίες αποσπασμένων εκπαιδευτικών & διοικητικών υπαλλήλων σε πολιτικά κόμματα & γραφεία βουλευτών.
* Επιτροπές Πανελληνίων Εξετάσεων (και Σάββατα).
* Δικαιολογητικά εφάπαξ μετάθεσης σε προβληματική περιοχή.
* Έξοδα Μετάθεσης & Μεταφορά Οικοσυσκευής.
* Οδοιπορικά έξοδα – Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών.
* Αποζημίωση εκπαιδευτικών λόγω μη χρήσης άδειας θερινών διακοπών.
* Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών.
* Επιδότηση ακουστικών βαρηκοΐας σε μαθητές.
* Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.
* Προϋπολογισμός Δ.Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων.

* Αποζημίωση υπερωριών.
* Αποζημίωση οδοιπορικών συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.