Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α’θμιας και Β’θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων για τα σχολικά έτη 2017-2019

Δείτε την διακήρυξη:  Ω8ΓΑ7ΛΞ-ΛΤΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2017-2019 και την περίληψή της: ΩΝΑΥ7ΛΞ-ΧΞΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

(60) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...