Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων:

  • Από 07-09-2016 έως 08-09-2016: Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων
  • 09-09-2016: Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία όπου έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.
  • Από 12-09-2016 έως 14-09-2016: Κατάθεση ενστάσεων τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων.
  • 16-09-2016: Συνεδρίαση Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων. Εκδίκαση ενστάσεων, ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων τόσο των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανακοινωθεί στις 16-09-2016.

(210) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...