Χρήσιμες Συνδέσεις

Περιφερειακή Διεύθυνση ΔΔΕ Κυκλάδων
http://naigaiou.pde.sch.gr/
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων
http://dipe.kyk.sch.gr/
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
http://www.minedu.gov.gr/
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.pi-schools.gr
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
http://www.sch.gr
Εκπαιδευτικές Πύλες
http://www.alfavita.gr
http://www.esos.gr
http://www.e-yliko.gr
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
http://www.nlg.gr/
Βιβλιοθήκες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
http://www.lib.uoa.gr/