Κατηγορία: Μόνιμοι

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις ΠΔΕ, προκειμένου να οριστούν ως ΣΕΠ σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, για το σχ. έτος 2018-19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) και αντίστροφα, σχολικού έτους 2018-2019