Κατηγορία: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ)

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2021Α για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.