Ανάρτηση τελικού πίνακα μοριοδότησης υποψήφιων διευθυντών/διευθυντριών

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για τον τελικό Πίνακα από Τετάρτη 19/07/2017 έως την Παρασκευή 21/07/2017.

 

(1419) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...