Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων/ σε μακροχρόνια άδεια μητρότητας ή πατρότητας εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω  αποστολή της υπεύθυνης δήλωση από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ θα γίνεται τόσο στο σχολείο της προσωρινής τοποθέτησης, όσο και στο fax της ΔΔΕ Κυκλάδων (22810-88376), προκειμένου να καταχωρίζεται και στο Προσωπικό Μητρώο τους (ΑΦ).Διευκόλυνση για τη ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών 2016

(509) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...