Ανακοίνωση τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κυκλάδων συνεδρίασε στις 22 και 23 Αυγούστου με θέμα τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά. Δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Σχετική νομοθεσία: άρθρο 14 του Π.Δ 50/96 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ 100/97, άρθρο 12 του Π.Δ 1/2003 και Ν.1566/1985 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επισήμανση: Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11 θα γίνουν στην επόμενη συνεδρίαση στις 30-08-2016 εν αναμονή ενημέρωσης για ύπαρξη λειτουργικών κενών στην Α/ΘΜΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ανακοίνωσης τυχόν αποσπάσεων σε άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε ή φορείς.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση επανεξέτασης έως 30-08-2016 και ώρα 14:00 (φαξ 2281088376 και επιβεβαίωση στο τηλ. 2281083898 ή με e-mail pysde@dide.kyk.sch.gr)

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ

Τέλος το Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κυκλάδων αποφάσισε την ολική διάθεση στην Α/ΘΜΙΑ Εκπαίδευση των 5 εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στις Κυκλάδες (Α/θμια) με την υπ’ αριθμ. 130462/Ε2/05-08-2016 απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Υ.Σ.Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(2361) εμφανίσεις μετά τις 17-02-2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...