Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2022

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2022.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.