Ανάφη

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ανάφης

Διευθυντής : Βάρσος Αθανάσιος

Διεύθυνση :  Ανάφη 84009

Τηλέφωνο  : 22860-61360

Fax  : 2286061389

e-mail  :  mail@gym-anafis.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2903090

 

Μόρια Νησιού: 13

(3) εμφανίσεις

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.