Σχοινούσα

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Σχοινούσας

Διευθυντής : Αντωνιάδου Σοφία

Διεύθυνση :  Σχοινούσα 84300

Τηλέφωνο  : 22850-74252

Fax  :  22850-29182

e-mail  :  mail@gym-schoin.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2905080

 

Μόρια Νησιού: 13

(3) εμφανίσεις

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.