Δονούσα

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Δονούσα

Διευθυντής : Δασκάλου Ιωάννης

Διεύθυνση :  Δονούσα 84300

Τηλέφωνο  : 22850-51826

Fax  :  22850-51596

e-mail  :  mail@gym-donous.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2905070

 

Μόρια Νησιού:  13