Μύκονος

Γυμνάσιο Μυκόνου

Διευθυντής : Μπάλλας Δημήτριος.

Διεύθυνση :  Βρύση Μυκόνου – 84600

Τηλέφωνο  : 22890-22288

Fax  :  22890-22288

e-mail  :  mail@gym-mykon.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2909010

 

Γυμνάσιο Άνω Μεράς Μυκόνου

Διευθυντής : Κωνσταντινίδου Καλλιόπη

Διεύθυνση :   Άνω Μερά – 84600

Τηλέφωνο  :  2289076256, 2289076257

Fax  :  

e-mail  : mail@gym-an-meras-mykon.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2901000

 

ΓΕ.Λ. Μυκόνου

Διευθυντής : Παπαϊωάννου Ιωάννης.

Διεύθυνση :  Πετείναρος 84600

Τηλέφωνο  : 22890-22999

Fax  :  22890-22999

e-mail  :  mail@lyk-mykon.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2959010

 

ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου

Διευθυντής : Ρουσουνέλος Γεώργιος.

Διεύθυνση :  Πετείναρος Μυκόνου 84600

Τηλέφωνο  : 22890-28131

Fax  :  22890-28131

e-mail  :  mail@1epal-mykon.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2940052

 

Ιδιωτ. Γυμνάσιο Κυκλάδων (Σύγχρονη Παιδεία)

Διευθυντής : Καψάλης Γεώργιος.

Διεύθυνση :  Μαράθι 84600

Τηλέφωνο  : 22890-28670

Fax  :  22890-28495

e-mail  :  info@sychronipadeia.gr

Κωδικός Σχολείου : 2981010

 

Ιδιωτικό Λύκειο Κυκλάδων(Σύγχρονη Παιδεία)

Διευθυντής : Ντζιαβίδας Πέτρος

Διεύθυνση :  Μαράθι 84600

Τηλέφωνο  : 22890-28670

Fax  :  22890-28495

e-mail  :  info@sychronipaideia.gr

Κωδικός Σχολείου : 2961001

 

Μόρια Νησιού:  6

 

 

(0) εμφανίσεις

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.