Μήλος

Γυμνάσιο Μήλου

Διευθυντής : Βήχου Αικατερίνη

Διεύθυνση : Μήλος 84800

Τηλέφωνο : 22870-21253

Fax : 22870-21253

e-mail : mail@gym-milou.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2904010

 

ΓΕ.Λ Μήλου

Διευθυντής : Μπεζαϊντές Θεόδωρος

Διεύθυνση :  Μήλος 84800

Τηλέφωνο : 22870-21888

Fax :  22870-21888

e-mail :  mail@lyk-milou.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2954010

ΕΠΑΛ. Μήλου

Διευθυντής : Καραμήτσος Θεόδωρος.

Διεύθυνση :  Μήλος 84800

Τηλέφωνο : 22870-22533

Fax  :  22870-22533

e-mail :  mail@1epal-milou.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2950082

 

Μόρια Νησιού: 10