Κίμωλος

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κιμώλου

Διευθυντής: Κακύρης Δημήτριος.

Διεύθυνση:  Κίμωλος 84004

Τηλέφωνο: 22870-51377

Fax :  22870-51377

e-mail :  mail@gym-kimol.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2904090

Μόρια Νησιού: 13

(1) εμφανίσεις

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.