Ανάφη

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ανάφης

Διευθυντής : Βάρσος Αθανάσιος

Διεύθυνση :  Ανάφη 84009

Τηλέφωνο  : 22860-61389

Fax  : 2286061364

e-mail  :  mail@gym-anafis.kyk.sch.gr

Κωδικός Σχολείου : 2903090

 

Μόρια Νησιού: 13